นายกเหล่ากาชาด จ.หนองคาย บรรจุถุงยังชีพเพื่อมอบให้แก่ประชาชนที่ถูกกักตัว และผู้ด้อยโอกาส
นายกเหล่ากาชาด จ.หนองคาย บรรจุถุงยังชีพเพื่อมอบให้แก่ประชาชน

Share