นายกเหล่ากาชาด จ.เพชรบูรณ์ ส่งมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ รพ.เพชรบูรณ์
นายกเหล่ากาชาด จ.เพชรบูรณ์

Share