เหล่ากาชาด จ.บึงกาฬ ร่วมเดินแบบผ้าไทยพื้นเมืองที่ผลิตจากภูมิปัญญาในชุมชนท้องถิ่น เนื่องในวันสถาปนา 9 ปี บึงกาฬ บริเวณริมโขง ถนนข้าวเม่า อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
เหล่ากาชาด จ.บึงกาฬ ร่วมเดินแบบผ้าไทยพื้นเมือง

Share