นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินบริจาค จาก บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จากรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจัดงาน 12 สิงหา ฮาล์ฟ มาราธอน กรุงเทพฯ 2019
รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจัดงาน 12 สิงหา ฮาล์ฟ มาราธอน กรุงเทพฯ 2019