บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมรณรงค์รับบริจาคโลหิต ภายใต้แคมเปญ Dare to Give พิชิตโลหิต 1 ล้านซีซี ภายในปี 2563
Dare to Give พิชิตโลหิต 1 ล้านซีซี ภายในปี 2563