นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินจาก รอง กก.ผจก. บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด จากการจัดงาน “12 สิงหา ฮาล์ฟ มาราธอน กรุงเทพฯ 2019”
“12 สิงหา ฮาล์ฟ มาราธอน กรุงเทพฯ 2019”