เหล่ากาชาด จ.ปทุมธานี รับมอบหน้ากากอนามัย จาก บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
เหล่ากาชาด จ.ปทุมธานี รับมอบหน้ากากอนามัย