ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มอบเงินให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อรับมือกับสถานการณ์โควิด-19

10