นายกเหล่ากาชาด จ.มหาสารคาม ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ณ ศาลากลาง จ.มหาสารคาม
นายกเหล่ากาชาด จ.มหาสารคาม ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต