นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงราย ร่วมพิธีถวายพวงมาลา และเครื่องสักการะเนื่องในวันคล้ายวันครบรอบการสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงราย ร่วมพิธีถวายพวงมาลา

Share