นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา นำร่องปฏิบัติการ Quick Win 90 วัน ปลูกผักสวนครัว ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา นำร่องปลูกผักสวนครัว