สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี พระราชพระทานพระราชวโรกาสให้ ผอ.ฝ่ายสื่อสารและองค์การสัมพันธ์ ธนาคารกสิกรไทย เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯถวายเงินจากการจัดคอนเสิร์ตการกุศลฯ เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ รพ.สมเด็จฯ
สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ รพ.สมเด็จฯ