สนง.จัดการทรัพย์สินจุฬาฯ จัดโครงการจัดสรรที่พักฟื้นผู้ติดเชื้อโควิด-19 ร่วมกับ รพ.จุฬา และโรงแรม OZONE HOTEL
โครงการจัดสรรที่พักฟื้นผู้ติดเชื้อโควิด-19

I-I200403000050
Share