ผวจ.อุทัยธานี เปิดกิจกรรมช่วยเหลือชุมชนชาวแพสะแกกรัง และครัวกลาง พม.เราไม่ทิ้งกัน และลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU
กิจกรรมช่วยเหลือชุมชนชาวแพสะแกกรัง

Share