ธนาคารกรุงศรีอยุธยา มอบเงินสนับสนุนจากโครงการ “ได้รถ ได้บุญ”สนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ
ได้รถ ได้บุญ