กลุ่ม บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ บริจาคเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน โดยใช้ได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงผู้ใหญ่ ภายใต้โครงการ “บี.กริม ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19” ณ รพ.สมเด็จฯ
บี.กริม ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19