ต้องกักกัน หมอธีระวัฒน์ อธิบายยิบ 4 ขั้นตอน “ตรวจโควิด” ก่อน-หลังเข้าไทย
ตรวจโควิด" ก่อน-หลังเข้าไทย