“เอไอเอส”ทุ่ม 100 ล. ตั้ง 5 จี-โรบอต ฟอร์แคร์ หนุน รพ.สู้โควิด
รพ.จุฬาฯ สู้โควิด

Share