นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี มอบถุงยังชีพให้ประชาชนที่เดือดร้อนจากไวรัสโควิด-19
นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี มอบถุงยังชีพให้ประชาชน