นายกเหล่ากาชาด จ.หนองบัวลำภู ร่วมเปิดงานแสดง “ตำนานนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน” อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
นายกเหล่ากาชาด จ.หนองบัวลำภู