รองนายกเหล่ากาชาด จ.อุดรธานี ร่วมเปิด “ค่ายห่วงใย” สถานที่รองรับคนเร่ร่อน คนไร้บ้าน คนตกงาน เพื่อบรรเทาทุกข์ในช่วงวิกฤตโควิด-19
รองนายกเหล่ากาชาด จ.อุดรธานี