บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) สนับสนุนเครื่องช่วยหายใจและผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ให้แก่ รพ.จุฬาฯ
สนับสนุนเครื่องช่วยหายใจและผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ให้แก่ รพ.จุฬาฯ