ผวจ.หนองคาย มอบถุงยังชีพจากสภากาชาดไทยให้แก่ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019
ผวจ.หนองคาย มอบถุงยังชีพจากสภากาชาดไทยให้แก่ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019