กิ่งกาชาด อ.โนนสูง มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชน ที่ประสบวาตภัย ต.ธารปราสาท จ.นครราชสีมา
กิ่งกาชาด อ.โนนสูง มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชน ที่ประสบวาตภัย ต.ธารปราสาท จ.นครราชสีมา