เหล่ากาชาด จ.นครพนม รับมอบเงินจาก มูลนิธิ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว เพื่อจัดซื้อเครื่องเขย่าโลหิต ในการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต

(13)C-200511020091
Share