นายกเหล่ากาชาด จ.ชุมพร ตรวจเยี่ยม “ตลาดนัดสีเขียว” เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19
นายกเหล่ากาชาด จ.ชุมพร ตรวจเยี่ยม “ตลาดนัดสีเขียว”

Share