ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเงินสมทบทุนโครงการเข็มวันอานันทมหิดล ประจำปี 2563 จาก บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จํากัด

11