เหล่ากาชาด จ.บึงกาฬ ลงพื้นที่เยี่ยมและมอบถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบวาตภัย
เหล่ากาชาด จ.บึงกาฬ ลงพื้นที่เยี่ยมและมอบถุงยังชีพ