กลุ่มบริษัทเต็ดตรา ลาวาล บริจาคเงินสนับสนุนด้านการแพทย์ให้แก่ รพ.จุฬาฯ
บริจาคเงินสนับสนุนด้านการแพทย์ให้แก่ รพ.จุฬาฯ