เลขาธิการฯ รับมอบเงินสนับสนุนโครงการครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย จาก บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
เลขาธิการฯ รับมอบเงินสนับสนุนโครงการครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย