การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มอบเงินสนับสนุนโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่งเพดานโหว่ฯ และโครงการยิ้มสวยเสียงใสฯ เพื่อช่วยเหลือผู้พิการสภากาชาดไทย
โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่งเพดานโหว่ฯ

C-200619020067