เบทาโกร บมจ. มอบเจลแอลกอฮอล์ ให้ รพ.จุฬาฯ
มอบเจลแอลกอฮอล์ ให้ รพ.จุฬาฯ