อายิโนะโมะโต๊ะ มอบเงินและผลิตภัณฑ์ฯ สนับสนุน รพ.จุฬาฯ เพื่อช่วยทีมแพทย์สู้วิกฤติ “โควิด-19”
มอบเงินและผลิตภัณฑ์ฯ สนับสนุน รพ.จุฬาฯ