นายแผน วรรณเมธี รับมอบวัตถุดิบสำหรับเพื่อการจัดตั้งครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย จากบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนอชั่นเนล จำกัด (มหาชน) เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาโควิด-19
ครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย