นายแผน วรรณเมธี รับมอบวัตถุดิบสำหรับเพื่อการจัดตั้งครัวเคลื่อนที่ จากบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนอชั่นเนล จำกัด (มหาชน) เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาโควิด-19
นายแผน วรรณเมธี รับมอบวัตถุดิบสำหรับเพื่อการจัดตั้งครัวเคลื่อนที่ จากบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนอชั่นเนล จำกัด (มหาชน) เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาโควิด-19