บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริจาคปลากระป๋องซีเล็คซาร์ดีน ให้สภากาชาดไทย เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์แก่ผู้เดือดร้อน สนับสนุนโรงครัวพระราชทานสภากาชาดไทย
บริจาคปลากระป๋องซีเล็คซาร์ดีน ให้สภากาชาดไทย