ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ บ่อวิน มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ชุด PPE ชนิดพิเศษ เพื่อช่วยบรรเทาความขาดแคลน ให้แก่ รพ.สมเด็จฯ
มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ชุด PPE ให้แก่ รพ.สมเด็จฯ

Share