บริษัท ไฮนซ์ ไทยแลนด์ ลิมิเต็ด จำกัด ร่วมกับ สภากาชาดไทย มอบชุดผลิตภัณฑ์และอาหารเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่แม่และแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนจากวิกฤติโควิด-19
บริษัท ไฮนซ์ ไทยแลนด์ ลิมิเต็ด จำกัด ร่วมกับ สภากาชาดไทย มอบชุดผลิตภัณฑ์และอาหารเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่แม่และแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนจากวิกฤติโควิด-19

C-200508017013