บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) ห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ มอบอาหารจำนวน 200 กล่อง ให้แก่ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย
บุคลากรทางการแพทย์