บริษัทเซฟรอนประเทศไทย มอบเงินบริจาค ให้แก่ สภากาชาดไทย เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19
บริษัทเซฟรอนประเทศไทย มอบเงินบริจาค ให้แก่ สภากาชาดไทย