บริษัท ท่อส่ง ปิโตรเลียมไทย จำกัด (แทปไลน์) มอบเงินให้ รพ.จุฬาฯ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19
ปิโตรเลียมไทย มอบเงินให้ รพ.จุฬาฯ