ผวจ.พิษณุโลก พร้อม นายกเหล่ากาชาด ปล่อยขบวนถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการแพร่ระบาดโควิด-19
นายกเหล่ากาชาด ปล่อยขบวนถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัย