เหล่ากาชาด จ.หนองคาย ร่วมบรรจุสิ่งของถุงยังชีพ ส่งมอบให้ประชาชนที่เดือดร้อนจากเหตุกาณ์พายุฤดูร้อนพัดถล่มเสียหาย
(เหล่ากาชาด จ.หนองคาย ร่วมบรรจุสิ่งของถุงยังชีพ