กิ่งกาชาด อ.แม่สะเรียง มอบผ้าห่ม ข้าวสาร และสิ่งของเครื่องใช้ ให้แก่ชาวบ้านและเด็ก ใน ต.ป่าแป๋ จ.แม่ฮ่องสอน
กิ่งกาชาด มอบผ้าห่ม ข้าวสารให้แก่ชาวบ้านและเด็ก

Share