บริษัท ท่อส่ง ปิโตรเลียมไทย จำกัด (แทปไลน์) มอบเงินให้ รพ.จุฬาฯ เพื่อไว้จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19
ปิโตรเลียมไทย มอบเงิน ให้ รพ.จุฬาฯ