คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงิน จาก บริษัท เมดโทรนิด (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อจัดซื้อชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตและหน้ากากอนามัย
คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงิน

(10.2)C-200507023024