เดอะมอลล์ กรุ๊ป ส่งมอบโลหิตสนับสนุนศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติฯรวมกว่า 2 ล้านซีซี
เดอะมอลล์ กรุ๊ป ส่งมอบโลหิต