สุดยอดทีมเชฟกรุงเทพฯ และภูเก็ต ผลึกพลัง จัดโครงการ Chef Cares ส่งมอบอาหารให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ สู้ภัยโควิด-19
ส่งมอบอาหารให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ สู้ภัยโควิด-19