บจก. เมอร์เซเดส เบนซ์ (ประเทศไทย) จัดกิจกรรมชวนโพสต์ภาพคู่กับรถ มอบเงินบริจาค 500 บาท ต่อภาพ ให้กับ รพ.จุฬาฯ
บจก. เมอร์เซเดส เบนซ์ (ประเทศไทย) จัดกิจกรรมชวนโพสต์ภาพคู่กับรถมอบเงินบริจาค 500 บาท ต่อภาพ ให้กับ รพ.จุฬาฯ