กลุ่มธุรกิจ TCP มอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้า เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์
กลุ่มธุรกิจ TCP มอบหน้ากากอนามัย ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์

Share